ZO SCHK Litvínov 5

Jak se přihlásit na výstavu

 

Základní podmínkou účasti na výstavách je povinné členství v některé organizaci chovatelů, ať už FIFe nebo jiné (CFA, WCF, TICA..). Nejpočetnější členskou základnu v České republice má FIFe prostřednictvím Svazu chovatelů koček (SCHK) a jeho základních organizací. Výstav FIFe se samozřejmě mohou zúčastnit i chovatelé registrovaní v jiných organizacích.

Přehled výstav konaných v České republice naleznete na webu SCHK v rubrice Výstavy, seznam zahraničních výstav na webu FIFe v rubrice Shows.

U každé výstavy v přehledu je uvedeno, která ZO ji pořádá  a propozice výstavy. Z výstavních propozic se dozvíte všechny podrobnosti o konání výstavy, podmínkách vystavování a výši klecného (poplatek za účast na výstavě).

Na výstavu se musíte přihlásit, což znamená, že řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou vaší ZO či klubem zašlete na adresu uvedenou v propozicích do termínu uzávěrky. Zároveň musíte uhradit i klecné.

Většina pořádaných výstav je mezinárodních (možnost získání titulů ve všech třídách), příležitostně je pořádána výstava národní (možnost získání titulu max. v otevřené třídě. Pokud se výstava koná ve dvou dnech (So-Ne), jedná se o dvě výstavy.

 
© ZO Litvínov 5 / 2008. All rights reserved / Admin