ZO SCHK Litvínov 5

Aktuálně

Členské a účelové příspěvky

Vzhledem k tomu, že někteří členové naší ZO ještě nemají uhrazené platby za členské známky či účelový příspěvek na rok 2008, žádáme tímto o vyrovnání dlužných plateb v nejbližším možném termínu. Platby můžete zasílat na účet ZO vedený u KB a.s. v Mostě:

číslo účtu: 35-5780390267/0100

variabilní symbol: Vaše členské číslo

příp. do poznámky Vaše jméno

 
© ZO Litvínov 5 / 2008. All rights reserved / Admin