ZO SCHK Litvínov 5

Aktuálně

Členská schůze ZO

Srdečně zveme všechny členy na schůzi naší základní organizace konanou dne

14. března 2009 ve 14.00 hodin

v salonku restaurace ve společenském domě "REPRE" Most.

 -----------------------------------------

 Zároveň upozorňujeme všechny členy naší ZO na nutnost uhradit členské příspěvky na rok 2009.

Bankovním převodem na níže uvedený účet do 10. 03. 2009 nebo
v hotovosti na členské schůzi dne 14. 03. 2009.

 

 

Členský příspěvek

Účelový příspěvek

Chovatel

Kč 250,-

Kč 150,-

Mladý chovatel

Kč 125,-

Kč 0,-

 
 Platby zasílejte na účet ZO vedený u KB a.s. v Mostě:
číslo účtu: 35-5780390267/0100

variabilní symbol: Vaše členské číslo, příp. do poznámky Vaše jméno

V případě, že členské příspěvky nebudou uhrazeny ve stanoveném termínu, bude nadále postupováno dle stanov ČSCH.

 
© ZO Litvínov 5 / 2008. All rights reserved / Admin