ZO SCHK Litvínov 5

Aktuálně

Ve dnech 13. - 14. 6. 2009 se v obci Lom u Mostu koná pouť. Při této příležitosti bude pořádána propagační výstava koček, na jejíž organizaci se spolu se spřátelenou ZO podílíme. Naši chovatelé mají příležitost propagovat chov koček a ukázat veřejnosti různá plemena.

V sobotu bude otevřeno od 9 - 17 hodin a v neděli od 9 - 16 hodin.

Zájemci o propagační výstavu se mohou hlásit k paní Margitě Kovrzekové na tel. : 721901921 nebo na e- mailovou adresu uvedenou na našich stránkách.

Účast doporučujeme také členům, kteří ještě nevyužili možnost podílet se na práci pro naši ZO SCHK Litvínov 5 jiným způsobem.

Fotografie z výstavy Most 2009 naleznete v rubrice "Výstavy ZO" nebo zde.

Dne 18. 4. 2009 proběhla brigáda v Jiřetíně. Při té příležitosti nám bylo dodáno 60 ks krásných nových dvouklecí. Vzhledem k tomu, že brigády se zúčastnilo pouze 6 členů, bude nutné brigádu zopakovat.

Apelujeme na všechny členy naší ZO, aby se na brigády zúčastnili a svou účast nahlásili u p. Kovrzekové. Předpokládaný termín je 2. května 2009.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na brigádu - stavění a následně bourání klecí v době výstavy. Hlašte se též u p. Kovrzekové. Děkujeme 

Srdečně Vás zveme na dvě jednodenní mezinárodní výstavy koček pořádané naší ZO, které se uskuteční ve dnech

16. - 17. května  2009 v Mostě

ve společenském domě  „R E P R E“  Most

propozice ke stažení zde

Na návrh jednoho z našich členů byla na web přidána rubrika "Koťátka", ve které můžete nabízet svá koťata k prodeji.

Srdečně zveme všechny členy na schůzi naší základní organizace konanou dne

14. března 2009 ve 14.00 hodin

v salonku restaurace ve společenském domě "REPRE" Most.

 -----------------------------------------

 Zároveň upozorňujeme všechny členy naší ZO na nutnost uhradit členské příspěvky na rok 2009.

Bankovním převodem na níže uvedený účet do 10. 03. 2009 nebo
v hotovosti na členské schůzi dne 14. 03. 2009.

 

 

Členský příspěvek

Účelový příspěvek

Chovatel

Kč 250,-

Kč 150,-

Mladý chovatel

Kč 125,-

Kč 0,-

 
 Platby zasílejte na účet ZO vedený u KB a.s. v Mostě:
číslo účtu: 35-5780390267/0100

variabilní symbol: Vaše členské číslo, příp. do poznámky Vaše jméno

V případě, že členské příspěvky nebudou uhrazeny ve stanoveném termínu, bude nadále postupováno dle stanov ČSCH.

Na včerejší schůzi výboru byla schválena objednávka 60 nových výstavních dvouklecí. 

Razítko pro potřeby členů z okolí Mostu má p. Jiří Mikš. Kdo z členů má zájem, může se na pana Mikše obrátit s potvrzením krycích listů a přihlášek na výstavu. Kontakt: jirimiks@seznam.cz

1  
2  
 
© ZO Litvínov 5 / 2008. All rights reserved / Admin